Krúdy Gyula – A vadevezős megtérése

Szindbád olyanformán vetődött az óbudai partra (a hajógyári sziget környékén), mint egy hajótörött, akinek nem volt válogatnivalója a menekülés módjában. … Ő, mint neve is mutatja „vadevezős” volt egész életében,…

Fráter Zoltán: Az ódonságok városában

Csaknem negyedszázada élt a fővárosban Krúdy, amikor Az óbudai szívhalász történetét papírra vetette 1919 májusában. Ezután még jó évtizednyi idő telik el, míg Óbudára költözik, de a hangulatos városrészt –…

Kelecsényi László: Krúdy otthonai

Krúdy Gyula magyar író jól fésült ősz hajjal, öltönyben, hibátlanul megkötött nyakkendőben, hófehér kispárnára támaszkodva könyököl utolsó otthonának nyitott ablakában. Balkezében ceruza vagy inkább cigarettaszipka. Előtte az ablakpárkányra támaszkodva egy…

Krúdy Zsuzsa: Apám, Szindbád

A büszke anekdota, amelyet egykor Ferenc császár előtt Bécsben tisztelgő óbudaiakról beszéltek, ismét megvalósul. Azt kérdezte a császár-király: – Maguk magyarok? – Nem, mi óbudaiak vagyunk! – hangzott a büszke…

Óbuda a múltban és jelenben

Ha történelmi szempontból néznénk a dolgokat – amely történelmi szempont mindig megvigasztaló hatással lehetne azokra a lelkekre, amelyek a jelennel nincsenek kibékülve – a históriában Magyarország legrégibb városkájában telepedtünk meg,…

Krúdy Gyula: Az 1933-as álom

I. Előkészületek az alváshoz – No, hát aludni aztán mi is tudunk, ehhez nem kell valamely különösebb tudomány – mondaná száz közül kilencvenkilenc ember, de nem így Egyesi, aki az…

Márai Sándor – Krúdy háza

Hótól, fagytól és napfénytől szikrázó januári délben Krúdy háza előtt állok meg, Ó-Budán, a Templom-utcában. Toprongyos, földszintes ház, a kaputól jobbra és balra két pár ablak. A baloldali ablakok mögött…

Százesztendős emberek búcsúja

Mindenki másképpen képzeli a mennyországot. Az óbudaiak 1867 óta azt hiszik, hogy akkor jutnak a mennyországba, ha már a maguk hídján mennek át a másik világra a Dunán. Több mint…

Grendel Lajos – Krúdy, az író

Hatvanöt éves vagyok, a halott Krúdy Gyulánál éppen tíz évvel idősebb, ráadásul más korszakban éltem, talán keményebb korszakban is, mint Krúdy úr. Mert Krúdy úrnak szólitom őt, e gáncstalan lovagot….

Márai Sándor: Útóhang Krúdyról

Élete végén a Templom utcában lakott, a kurta óbudai utca egyik földszintes házában, melynek ablakai egy külvárosi éjszakai kávéház bejáratára nyíltak. A kávéházban évtizedeken át a fürdősök, dögönyözők, zsokék, a…